Điều khoản

Chào mừng bạn đến với kho thư viện đồ họa 3asky (www.3asky.org), vui lòng đọc kỹ các điều khoản của chúng tôi ở đây, nếu bạn phản đối bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, bạn có thể chọn không tham gia kho thư viện 3asky.

  • Thay đổi các điều khoản

Những điều khoản của 3asky có thể sẽ thay đổi theo thời gian và tùy vào tình hình hoạt động của website, 3asky sẽ thông báo những nội dung thay đổi trên các trang có liên quan.

  • Mô tả dịch vụ

Kho thư viện 3asky là một nền tảng cung cấp cho người dùng những tài liệu liên quan đến chuyên ngành thiết kế kiến trúc, nội thất, quy hoạch và diễn họa 3D.

3asky sử dụng hệ thống của riêng mình để cung cấp dịch vụ cho người dùng thông qua Internet. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, bất kỳ chức năng mới nào nhằm nâng cao hoặc củng cố các dịch vụ hiện tại, bao gồm các sản phẩm mới và dịch vụ mới được bổ sung, đều được áp dụng vô điều kiện đối với thỏa thuận này.

  • Hành vi của người dùng

Người dùng cần hoàn thành việc đăng ký tài khoản để có thể sử dụng bình thường các dịch vụ do website cung cấp. Tên tài khoản người dùng Internet do bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đăng ký và sử dụng phải tuân theo "Quy định về quản lý tên tài khoản người dùng Internet", người sử dụng phải cam kết tuân thủ pháp luật và các quy định, hệ thống xã hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, trật tự công cộng, đạo đức xã hội và thông tin Tính xác thực và bảy điểm mấu chốt khác.

Tài khoản Người dùng, Mật khẩu và Bảo mật

- Bạn phải hoàn tất việc đăng ký trên website 3asky để trở thành người dùng hợp pháp và lấy mật khẩu và số tài khoản (ví dụ: số tài khoản và mật khẩu do người dùng áp dụng chứ không phải do trang web tạo tự động). Bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để tải về các tài liệu cần thiết trong giới hạn của tài khoản (dựa trên việc đăng ký các gói sử dụng VIP của website)

- Người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp và hợp lệ của thông tin đăng ký trên 3asky.org, và người dùng không được công bố bất kỳ thông tin nào dưới danh nghĩa của người khác; 3asky có quyền ngừng cung cấp dịch vụ ngay lập tức , rút ​​tài khoản và không chịu mọi trách nhiệm pháp lý và các trách nhiệm khác phát sinh từ người dùng.

- Bạn nên thực hiện các biện pháp hợp lý để duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của mình. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện bằng cách sử dụng mật khẩu và tài khoản; mọi mất mát hoặc thiệt hại do các hoạt động đó gây ra sẽ do người dùng chịu và 3asky sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

- Nếu mật khẩu và tài khoản của người dùng được sử dụng mà không được phép hoặc bất kỳ sự cố bảo mật nào khác xảy ra, người dùng có thể thông báo ngay cho 3asky và người dùng nên kết thúc việc sử dụng tài khoản sau mỗi lần kết nối, nếu không người dùng có thể không được bảo vệ bởi các yếu tố bên ngoài

- 3asky có quyền đóng các tài khoản mà người dùng đã lâu không sử dụng.

  • Người dùng bị cấm:

Nếu nội dung bạn tải lên, xuất bản hoặc truyền tải có chứa thông tin trên hoặc nội dung vi phạm pháp luật và quy định, hoặc vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào, bạn sẽ trực tiếp gánh chịu mọi hậu quả bất lợi do những điều dưới đây gây ra.

(1) Phản đối các nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp thiết lập;

(2) Gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước, phá hoại đoàn kết dân tộc;

(3) Thiệt hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;

(4) Kích động hận thù dân tộc, kỳ thị dân tộc hoặc phá hoại đoàn kết dân tộc;

(5) Phá hoại chính sách tôn giáo của nhà nước và cổ xúy cho các tín ngưỡng, mê tín dị đoan phong kiến;

(6) Tin đồn thất thiệt, gây rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội;

(7) Truyền bá nội dung tục tĩu, cờ bạc, bạo lực, giết người, tự cắt xẻo bản thân, khủng bố hoặc xúi giục tội ác;

(8) Xúc phạm, vu khống người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác (như quyền danh tiếng, quyền chân dung, v.v.);

(9) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh và các quyền hợp pháp khác của người khác;

(10) Bịa đặt hoặc che giấu sự thật để gây hiểu lầm, lừa dối người khác;

(11) Xuất bản, truyền tải, phổ biến thông tin quảng cáo và thông tin rác;

(12) Các hành vi bị cấm bởi các luật và quy định khác.

  • Về quyền riêng tư

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn bắt buộc phải tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân. Với sự đồng ý và xác nhận của bạn, 3asky sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân thông qua các mẫu đăng ký và các biểu mẫu khác, và bạn có quyền từ chối cung cấp những thông tin đó.

Nếu không có sự cho phép và đồng ý của người dùng, 3asky sẽ không tiết lộ, chỉnh sửa hoặc tiết lộ thông tin cá nhân hoặc công ty của người dùng, ngoại trừ các trường hợp sau:

(1) Cung cấp dữ liệu cá nhân cho các đơn vị liên quan theo yêu cầu của các đơn vị thực thi pháp luật hoặc cho các mục đích công cộng;

(2) Bất kỳ rò rỉ dữ liệu cá nhân nào do người dùng thông báo cho người khác về mật khẩu của người dùng hoặc chia sẻ tài khoản đã đăng ký với người khác;

(3) Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, mất mát, trộm cắp hoặc giả mạo do nguyên nhân bất khả kháng ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng, chẳng hạn như bị hacker tấn công, vi rút máy tính xâm nhập hoặc bùng phát, tắt máy tạm thời do sự kiểm soát của chính phủ, v.v.;

(4) Rò rỉ dữ liệu cá nhân do các trang web khác liên kết với trang web này gây ra và bất kỳ tranh chấp và hậu quả pháp lý nào phát sinh từ đó;

(5) Để giảm bớt nguy hiểm sắp xảy ra của khách hàng về tính mạng, thân thể hoặc tài sản;

(6) Để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 3asky

Trong các trường hợp sau (bao gồm nhưng không giới hạn), 3asky có ​​quyền thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng.

(1) Thông tin do người dùng cung cấp sẽ được trang web này thống kê và tổng hợp, và trang web này sẽ giữ liên lạc với người dùng thông qua các thông tin mà người dùng để lại theo thời gian.

(2) 3asky có thể khớp thông tin người dùng với dữ liệu của bên thứ ba.

(3) 3asky sẽ mô tả các dịch vụ của mình cho các bên thứ ba bằng cách tiết lộ thống kê người dùng tổng hợp

(4) Các dịch vụ do 3asky cung cấp sẽ tự động thu thập thông tin về người truy cập, bao gồm số lượng người truy cập, thời gian truy cập, các trang đã truy cập, địa chỉ truy cập,… 3asky sử dụng thông tin này để phân tích và quản lý trang web.

(5) Sẽ tuân theo "Tiêu chuẩn khung bảo vệ thông tin người dùng quảng cáo được nhắm mục tiêu trên Internet Việt Nam" do bộ Công Thương ban hành và xử lý hoặc sử dụng đúng cách thông tin cá nhân của người dùng dựa trên các nguyên tắc pháp lý về tính hợp pháp, hợp lý và thiện chí.

Cookie là một công nghệ Internet tiêu chuẩn cho phép chúng tôi lưu trữ và lấy thông tin đăng nhập của người dùng. 3asky sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn không duyệt nhiều lần đến cùng một nội dung và có thể nhận được thông tin mới nhất và xác nhận rằng bạn là thành viên của 3asky. Chúng tôi không sử dụng cookie để theo dõi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

  • Thông báo bản quyền

3asky sở hữu độc lập hoặc cùng sở hữu và thiết kế nội dung liên quan trên trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, tài liệu âm thanh, video, quảng cáo, tên miền, chương trình, thư mục cột và tên, tiêu chuẩn phân loại nội dung và thiết kế trang), bố cục, phần mềm, v.v.) và hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan khác.

Trừ khi có quy định khác của luật pháp Việt Nam, nếu không có sự cho phép bằng văn bản của 3asky, không ai có thể sao chép hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào mà 3asky có ​​bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác trên máy chủ không thuộc sở hữu của 3asky hoặc trong bất kỳ cách nào khác để sử dụng.

Đối với các tác phẩm được xuất bản thông qua trang web chính thức này, trang web chính thức này được chủ sở hữu bản quyền ủy thác nghiêm cấm bất kỳ phương tiện truyền thông, trang web hoặc cá nhân nào in lại và sử dụng nó mà không có sự cho phép bằng văn bản.

Ai vi phạm điều trên sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

  • Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web này nhắc nhở bạn: tất cả người dùng phải đọc và hiểu kỹ tuyên bố này trước khi sử dụng website. Bạn có thể chọn không sử dụng trang web này, nhưng nếu bạn sử dụng trang web này, việc sử dụng của bạn sẽ được coi là xác nhận toàn bộ nội dung của tuyên bố này.

- Nếu trang web này cần tạm dừng dịch vụ do bảo trì hoặc nâng cấp hệ thống, nó sẽ thông báo trước. Nếu bạn không thể sử dụng trang web này bình thường vì bất kỳ lý do gì như điều kiện mạng, đường truyền liên lạc, trang web của bên thứ ba hoặc các trường hợp bất khả kháng khác, trang web này không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự bất tiện và tổn thất nào gây ra trong quá trình tạm ngừng dịch vụ.

- Mọi trang web của bên thứ ba được liên kết đến bằng cách tìm kiếm thông qua việc sử dụng trang web này đều do người khác thực hiện hoặc cung cấp. Bạn có thể lấy thông tin và tận hưởng các dịch vụ từ các trang web của bên thứ ba đó. chịu mọi trách nhiệm pháp lý.

- Trang web này tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của tất cả người dùng sử dụng trang web này. Tên người dùng đã đăng ký, địa chỉ email và các thông tin cá nhân khác của bạn sẽ không chủ động làm như vậy nếu không có sự cho phép của cá nhân bạn hoặc theo các quy định bắt buộc của pháp luật có liên quan và các quy định, rò rỉ cho các bên thứ ba. Trang web này nhắc nhở bạn: từ khóa bạn nhập khi sử dụng công cụ tìm kiếm sẽ không được coi là thông tin cá nhân của bạn.

- Trang web này sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện lựa chọn dịch vụ hoặc cung cấp thông tin, và tích hợp thông tin này để cung cấp cho bạn những dịch vụ người dùng tốt hơn. Vui lòng cung cấp thông tin cá nhân của bạn kịp thời, chi tiết và chính xác khi đăng ký, đồng thời cập nhật thông tin đăng ký của bạn để đáp ứng yêu cầu kịp thời, chi tiết và chính xác. Tất cả dữ liệu được nhập ban đầu sẽ được trích dẫn là dữ liệu đã đăng ký. Nếu có bất kỳ vấn đề gì do thông tin đăng ký sai sự thật, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả tương ứng. Vui lòng không chuyển nhượng hoặc cho người khác mượn tài khoản và mật khẩu của bạn. Nếu bạn phát hiện tài khoản của mình đã bị người khác sử dụng bất hợp pháp, bạn nên thông báo cho trang web này ngay lập tức. Trang web này không chịu trách nhiệm về việc người khác sử dụng bất hợp pháp tài khoản và mật khẩu do bị hack hoặc do sơ suất của người dùng.

  • Quy tắc phạt

3asky trân trọng nhắc nhở người dùng rằng nếu xảy ra bất kỳ một hoặc nhiều trường hợp sau, họ sẽ phải chịu hậu quả là bị đóng toàn bộ hoặc một phần quyền của mình, bị tạm ngưng hoặc bị xóa khỏi tài khoản của mình.

(1) Tham gia mua tài liệu và thu lợi bất hợp pháp;

(2) Các hành vi như phát tán tài liệu đã tải xuống các trang web khác;

(3) Sử dụng ID và biệt hiệu khiếm nhã hoặc không phù hợp;

(4) Liên tục vi phạm các quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật

(5) Xuất bản các bài phát biểu bất hợp pháp hoặc vi phạm có chứa nội dung tục tĩu, khiêu dâm, công kích cá nhân và bài phát biểu chống chính phủ;

(6) Tham gia vào các hoạt động thương mại bất hợp pháp;

(7) giả mạo ID của nhân viên quản lý 3asky hoặc ID của người khác, nhằm mạo danh nhân viên quản lý hoặc phá hủy hình ảnh của nhân viên quản lý;

(8) Sử dụng phần mềm bất hợp pháp để tải xuống tài liệu, video và âm thanh theo lô và gian lận;

(9) Các tình huống khác mà 3asky cho là không phù hợp.